Nyvalgt bestyrelse på Fermaten

I aftes, ved Fermatens årlige generalforsamling, blev der valgt ny bestyrelse for den kommende periode.
Ud af den tidligere bestyrelse gik Camilla Hvam og Johannes Mikkelsen, mens Kasserer Lars Sørensen genopstillede og blev valgt ind. Nyt medlem af bestyrelsen blev også Thomas Høeg der var opstillet som bestyrelsens forslag til ny kandidat. Derudover modtog Kurt Harboe valg som nyopstillet kandidat.

Vi takker de tidligere bestyrelsesmedlemmer for en stor indsats, og byder velkommen til de nye.