Online Generalforsamling

For Foreningen Fermatens medlemmer

Beskrivelse

Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes som et virtuelt online-møde.

Tilmelding er nødvendigt, og kan ske ved at sende en mail til rikke@fermaten.dk senest den 25. maj.
Senest kl. 12.00 på dagen for generalforsamlingen modtager du en mail med et link til mødet samt informationer om, hvordan Generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder
 3. Driftsmæssig årsrapport
 4. Planer for det kommende år
 5. Godkendelse af årsregnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:

Mikkel Boni Kjeldsen – genopstiller
Ove Rytter – genopstiller

Som suppleanter opstiller:

Michael Nørgaard
Johannes Kirkegaard

Indkomne forslag modtaget senest mandag den 18. maj 2020:

Fermatens nuværende bestyrelse foreslår følgende ændringer:

Tilføjelse til paragraf 4 “Medlemskab”: 4.3 Fermatens frivillige er efter endt prøveperiode automatisk medlem af foreningen.

Ændring af paragraf 7 “Generalforsamling”: 7.3 Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
Her ændres pkt. 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år til Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Ændring af paragraf 14 “Institutionsregnskab”: 14.2 Inden 10. januar skal regnskabsmaterialet være afleveret til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Ændres til: 14.2 Regnskabsmateriale afleveres til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Du finder Foreningen Fermatens nuværende vedtægter fra 2018 her

Læs Fermatens Årsregnskab 2019 her