Generalforsamling 2016

Afholdes på Fermaten, Smallegade 4, 7400 Herning

Generalforsamling 2016

Beskrivelse

Generalforsamling 2016

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, herunder
a. Driftsmæssig årsrapport.
b. Planer og tiltag for det kommende år.
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år.
8. Valg af ekstern revisor.
9. Eventuelt.

Der er fri adgang for alle, det er dog kun medlemmer af foreningen Fermaten der har stemmeret.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde, onsdag den senest 2. marts 2016, og skal fremsendes til: alex@fermaten.dk