Fermaten indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 8. marts klokken 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for foreningen Fermatens medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder
  1. Driftsmæssig årsrapport
  2. Planer for det kommende år
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt

 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar 2023 og fremsendes til: rikke@fermaten.dk.

Information om opstillede medlemmer til bestyrelsen, samt eventuelle indkomne forslag vil være tilgængelig på fermaten.dk senest den 28. februar 2023.