Fermatens bestyrelse har konstitueret sig

Fermatens årlige generalforsamling blev afholdt online den 26. maj.

På valg var formand Mikkel Boni Kjeldsen samt tidligere formand Ove Rytter. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

Michael Nørgaard og Johannes Kirkegaard Mikkelsen blev valgt som suppleanter.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, og her blev bestyrelsen konstitueret.

Fermatens bestyrelse 2020 er følgende:
 
Mikkel Boni Kjeldsen – Formand
Ulrich Gorm Albrechtsen (kommunalt udpeget)  – Næstformand
Lars Sørensen – Kasserer
Rasmus Bang (kommunalt udpeget)
Ole Juel (personalrepræsentant)
Ove Rytter
Thomas Høeg
Mette Ullits Sørensen

Se hele Fermatens bestyrelse her