Generalforsamling 17. marts 2020

 

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder
 3. Driftsmæssig årsrapport
 4. Planer for det kommende år
 5. Godkendelse af årsregnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest mandag den 9. marts 2020 og fremsendes til: rikke@fermaten.dk.

Informationer om opstillede medlemmer til bestyrelsen, samt eventuelle indkomne forslag, vil blive gjort tilgængelig her på siden senest tirsdag den 10. marts 2020.

Du finder Foreningen Fermatens vedtægter her