Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fermaten

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, herunder
a. Driftsmæssig årsrapport
b. Planer for det kommende år
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 6. marts 2018, og skal fremsendes til: rikke@fermaten.dk