Indkaldelse til generalforsamling 2022

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder
  1. Driftsmæssig årsrapport
  2. Planer for det kommende år
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest mandag den 16. maj 2022 og fremsendes til: rikke@fermaten.dk.

Information om opstillede medlemmer til bestyrelsen, samt eventuelle indkomne forslag vil være tilgængelig på fermaten.dk senest 16. maj 2022.