Info om Generalforsamling 26. maj

Generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer afholdes online tirsdag den 26. maj 2020 kl. 18.30.

Husk tilmelding senest mandag den 25. maj på mail til rikke@fermaten.dk

På valg til bestyrelsen er:

Mikkel Boni Kjeldsen – genopstiller
Ove Rytter – genopstiller

Som suppleanter opstiller:

Michael Nørgaard
Johannes Kirkegaard

Indkomne forslag modtaget senest mandag den 18. maj 2020:

Fermatens nuværende bestyrelse foreslår følgende ændringer:

Tilføjelse til paragraf 4 “Medlemskab”: 4.3 Fermatens frivillige er efter endt prøveperiode automatisk medlem af foreningen.

Ændring af paragraf 7 “Generalforsamling”: 7.3 Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
Her ændres pkt. 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år til Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Ændring af paragraf 14 “Institutionsregnskab”:  14.2 Inden 10. januar skal regnskabsmaterialet være afleveret til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Ændres til: 14.2 Regnskabsmateriale afleveres til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Du finder Foreningen Fermatens nuværende vedtægter fra 2018 her

Læs Fermatens Årsregnskab 2019 her