Online Generalforsamling 26. maj kl. 18.30

Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes som et virtuelt online-møde.

Tilmelding er nødvendigt, og kan ske ved at sende en mail til rikke@fermaten.dk senest den 25. maj.
Senest kl. 12.00 på dagen for generalforsamlingen modtager du en mail med et link til mødet samt informationer om, hvordan Generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder
 3. Driftsmæssig årsrapport
 4. Planer for det kommende år
 5. Godkendelse af årsregnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest mandag den 18. maj 2020 og sendes til: rikke@fermaten.dk.

Informationer om opstillede medlemmer til bestyrelsen, samt eventuelle indkomne forslag, vil blive gjort tilgængelig her på siden tirsdag den 19. maj 2020.

Du finder Foreningen Fermatens vedtægter her