Nu tager Fermatens bestyrelse ordet!

(Indlæg i Herning Folkeblad, onsdag d. 28. marts 2018)

Fermatens bestyrelse har de seneste par uger flere gange været nyhedsstof i Herning Folkeblad. Det sætter vi stor pris på. En ”vis herre” sagde engang: ”dårlig omtale er bedre end ingen omtale”. Oversat til vores mind-set, ja så er vi glade for interessen for bestyrelsens arbejde, men vi ville da foretrække, at indholdet havde et mere fremadrettet, konstruktivt og korrekt beskrivende afsæt.

Det nye Fermaten kunne på generalforsamlingen onsdag den 14. marts 2018 fejre 10 års fødselsdag med præsentation af vores nye leder, Rikke Andersen. Fermaten er klar til fremtiden med en ny dynamisk leder, der skal balancere huset mellem et konstant krav om udvikling på musikfronten og ikke mindst et krav om professionel økonomisk styring af et hus, der på de 10 år, der er gået, har vokset sig større og i den grad har markeret sig som et kulturelt fyrtårn i det midtjyske område. Selvom nogen så kunne mene at et fyrtårn er en forhistorisk klods, på et betonfundament uden egentligt formål, så mener vi faktisk at et fyrtårn er det pejlemærke som synligt markerer sig og synligt anviser en retning.

På årets generalforsamling var vi stolte over, endnu engang at kunne præsentere et – for et kulturhus – fint resultat, hvilket betyder, at vi allerede i første halvdel af 2018 har økonomi til at udskifte vores lydanlæg, der trofast har tjent os godt siden opstarten for 10 år siden.

Når vi som bestyrelse har ansvar for et hus af Fermatens størrelse, er det desværre ikke nok at besætte bestyrelsen med personer, der har gode og mange meninger om musikvalg og -smag. Der skal helt andre ”boller på suppen”. Bestyrelsen har jo netop ansat en leder, der sammen med bestyrelsen kan og skal varetage Fermatens kunstneriske forpligtelser overfor en lang række interessenter, heriblandt Statens Kunstfond, Herning Kommune og ikke mindst overfor vores trofaste publikum.

Som en naturlig udvikling har Fermatens bestyrelse hele tiden fokus på, at personsammensætningen dækker en bred vifte af kompetencer og viden indenfor forskellige områder som lyd/lys-teknik, markedsføring, kommunikation, økonomi, udvikling, ledelse og virksomheds drift, og vores øjne har alle årene været optaget af at spotte kompetencer udenfor huset, ifald disse ikke er tilstede indenfor. Vi mener, at vi i dag, har sammensat en bestyrelse, der indeholder alle disse kompetencer, hvilket er en stor styrke for Fermaten.

Det er samtidig bestyrelsens forpligtelse hele tiden at sondere terrænet for at finde mulige kommende bestyrelsesmedlemmer. Nye yngre kræfter, der kan varetage og videreføre disse tanker og ideer. Derfor er det helt naturligt, at bestyrelsen har valgt – som en del af en demokratisk og visionær personalepolitik – at knytte vores frivillige personale tættere på, for at vække interessen i evt. at deltage i dette arbejde. Bestyrelsen har således valgt, i øvrigt efter flere henvendelser fra frivillige, at lade Fermaten betale et medlemskab af foreningen Fermaten til de frivillige, så de rent faktisk kan deltage i vores generalforsamlinger. Det er jo netop blandt de frivillige, at vi har mulighed for at spotte potentielle nye bestyrelsesmedlemmer.

Det er bestyrelsens erfaring, at det tager tid at blive et funktionelt bestyrelsesmedlem, og derfor anser vi det som en fordel, at mange bestyrelsesmedlemmer har taget/tager en tørn over en del år. Det er ganske enkelt nødvendigt for at have den fornødne kompetence.

Desværre kan selv Fermatens bestyrelse fejle, og vi fik ikke udsendt forslag til vedtægtsændringer med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dette beklager vi. Rent faktisk brugte vi et helt bestyrelsesmøde på at behandle de indkomne forslag til generalforsamlingen. Heldigvis fik vi mulighed for på generalforsamlingen at præsentere de indkomne forslag og samtidig bestyrelsens eget forslag. Det viser sig nemlig, at der var enighed i Fermatens bestyrelse om at ændre og fremtidssikre vores vedtægter tæt på de indkomne forslag. Dette druknede desværre i debatten på den ordinære generalforsamling. At der så er dele af de indkomne forslag, der ikke kan gennemføres, idet de indebærer, at Herning Kommune frasiger deres ”vetoret”, er så en anden sag

Der sker jo af og til fejl i et frivilligt, ulønnet bestyrelsesarbejde, og vi havde naturligvis gerne været vores fodfejl omkring udsendelsen af vedtægtsændringer i dagsordenen til årets generalforsamling foruden. Når det er sagt, så er det helt klar bestyrelsens holdning, at det dog hører til småtingsafdelingen, når man medtænker vores seriøse behandling af de indkomne forslag.

En ting er sikkert, den siddende bestyrelse vil arbejde konstruktivt og seriøst for et godt Fermaten i fremtiden – i samarbejde med vores ansatte og de mange frivillige, der hvert år lægger et ikke uanseeligt antal timer på Fermaten.Allerede i 2018 ser vi frem til at præsentere en række spændende tiltag i huset, herunder opgradering af Fermatens tekniske udstyr, forbedring af publikums adgangsforhold samt etablering af en Lounge Scene til mindre koncerter.

Dette indlæg er bestyrelsens eneste svar på den verserende sag, og vi ønsker ikke at kommentere sagen yderligere. Vi glæder os derimod til at arbejde målrettet med fortsat at sikre en stærk fremtid for regionens spillested og til at begejstre alle vores publikummer i 2018 og årene fremover.

Bestyrelsen for spillestedet Fermaten
Ove Rytter, bestyrelsesformand.