– Musikstarter Camp

Musikstarter er et landsdækkende koncept, der hvert år i efteråret omdanner flere af landets skoler til levende og inspirerende miljøer for 13-18-årige elever, der har lyst til at prøve kræfter med at skrive musik i et band. Musikstarter camps er for alle; begyndere og øvede, bands og solister, piger og drenge. Konceptet er udviklet af bandet Nephew i samarbejde med Ungdomsringen, og arrangementet kører på 8. år.

Musikstarter Camp Herning afholdes i et samarbejde mellem UngHerning, Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og Fermaten. Samarbejdet mellem de tre institutioner har sine rødder i projektet ”Spil Nyt”. Her arbejdes med at skabe mere selvskrevet musik og med at skabe musikundervisning, hvor der spilles andet end covermusik.

På Camp Herning handler det om at gøre musikere endnu dygtigere og mere kreative i fællesskab med de andre i det band, man bliver en del af. De unge kommer til at møde nye venner og bliver en del af et helt særligt fællesskab, hvor man får lov til at sætte dit musikalske fingeraftryk.

På campen undervises de unge af dygtige musikere med mange forskellige baggrunde, og derudover får campen besøg af dygtige musikere fra den danske musikscene, som vil give de unge et unikt indblik i branchen, deres musik og den kringlede sangskrivningsproces.

Musikstarter Camp 2020 var planlagt til at finde sted i efterårsferien i UngHernings lokaler, hvor der var etableret øvelokaler. Grundet corona var vi dog nødt til at aflyse campen dette år. Vi ser meget frem til 2021, hvor vi forhåbentligt kan realisere det spændende program.