Indkaldelse til generalforsamling

Fermaten

 

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder
  a. Driftsmæssig årsrapport
  b. Planer for det kommende år
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 5. marts 2019, og sendes til: rikke@fermaten.dk

Informationer om opstillede medlemmer til bestyrelsen, samt eventuelle indkomne forslag, vil blive gjort tilgængelig her på siden senest en uge før generalforsamlingen.

Du finder Foreningen Fermatens vedtægter her