• Fermaten i Herning
  • Carpark North
  • Queen Machine
  • Kaizers Orchestra
  • Suspekt

Om Fermaten

Fermaten er det regionale spillested i Midtjylland – Placeret i Herning.
Spillestedet rummer plads til ca. 720 stående eller 300 siddende publikummer.

I 2017 havde vi ca. 26.000 besøgende gæster fordelt på ca. 144 koncerter.

Fermaten modtager støtte fra Statens Kunstråd, Herning Kommune samt en række sponsorer.
Spillestedet blev indviet af daværende kulturminister Brian Mikkelsen
den 14. marts 2008, og er er tegnet af Kim Utzon.

Fermaten arrangerer ca. 120 koncerter årligt – indenfor den rytmiske musik. Navnet Fermaten  er både spillestedet og den selvstændige forening, der står for driften af spillestedet.

Huset drives af 4 ansatte samt ca. 100 frivillige, som er organiseret på en række arbejdshold. Hvert hold især varetager den primære drift i forbindelse med selve koncertafviklingen.

Fermaten fejrede 25 års jubilæum i august 2013

Hvad er en Fermat ?
En Fermat er navnet på det musikalske hviletegn 
Fermata.svg der betegner at den node eller pause, over hvilken det anbringes, skal udholdes en vis ikke nærmere bestemt tid ud over dens egentlige værdi eller varighed.

Anbragt over en taktstreg antyder en fermat, at her skal indskydes en lille pause. Endelig anbringes fermat også i koncertstykker og lignende på det sted mod slutningen, hvor solisten indskyder den såkaldte kadence.