GENERALFORSAMLING

ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Beskrivelse

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder
  a. Driftsmæssig årsrapport
  b. Planer for det kommende år
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt

Fristen for at indsende forslag til dagsorden, var i følge Fermatens vedtægter 8 dage før generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 5. marts 2019.
Ved fristens udløb forslag har Fermaten ikke modtaget forslag.

Du finder Foreningen Fermatens vedtægter her

Kandidater til bestyrelsesvalg 2019

Der skal besættes 3 pladser i bestyrelsen, og følgende kandidater er opstillet til valget:

Lars Sørensen
Thomas Høeg
Kurt Harboe
Michael Nørgaard
Mette Ullits Sørensen
__________
Psst.. er du ikke medlem?
Så kan du læse mere om foreningen bag spillestedet her