Fermaten indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.30 afholdes ordinær generalforsamling for Foreningen Fermatens medlemmer.

Udover restriktionerne, vi kender fra efteråret, vil det på Fermaten også være et krav at kunne fremvise et coronapas. Læs mere om de gældende restriktioner her.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder
 3. Driftsmæssig årsrapport
 4. Planer for det kommende år
 5. Godkendelse af årsregnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt

 

Opdateret 8. juni:

På valg til bestyrelsen er:

Lars Sørensen – genopstiller
Mette Ullits Sørensen – genopstiller
Johannes Kirkegaard Mikkelsen

 

Som suppleanter opstiller:

Ole Juel Jensen
Laila Christiansen

 

Der er ingen indkomne forslag