Rapporter & vedtægter

Fermaten modtager tilskud fra både stat, kommune og sponsorer.
På denne side finder du Fermatens rammeaftale, oversigt over tilskud, statusrapporter, vedtægter m.m.

Fermaten Rammeaftale 2021-24 (Fermatens aftale med Statens Kunstfond)

Foreningen Fermatens vedtægter

Mandat og beslutningskompetencer for Fermatens bestyrelse

Bestyrelsens arbejde med “God ledelse af kulturinstitutioner”

Årsrapport 2022

Herning Kommunes godkendelse af årsregnskab 2022

Referat af Generalforsamling 8. marts 2023

Se tidligere aftaler, årsregnskaber mm. i vores arkiv.