Rapporter & vedtægter

When Saints Go Machine

When Saints Go Machine

Fermaten modtager tilskud fra stat, kommune og sponsorer.
Her kan du læse om vores rammeaftale, tilskud, statusrapporter, vedtægter m.m

Fermaten Rammeaftale 2017-20 ( Fermatens aftale med Statens Kunstfond )

Foreningen Fermatens vedtægter

Mandat og beslutningskompetencer for Fermatens bestyrelse

Årsregnskab 2017

Herning Kommunes godkendelse af årsregnskab 2017

Årsregnskab 2018

Referat Generalforsamling 13. marts 2019

 

Se tidligere aftaler mm. i vores arkiv.