Rapporter & vedtægter

Fermaten modtager tilskud fra både stat, kommune og sponsorer.
På denne side finder du Fermatens rammeaftale, oversigt over tilskud, statusrapporter, vedtægter m.m.

Fermaten Rammeaftale 2021-24 (Fermatens aftale med Statens Kunstfond)

Foreningen Fermatens vedtægter

Mandat og beslutningskompetencer for Fermatens bestyrelse

Bestyrelsens arbejde med “God ledelse af kulturinstitutioner”

Årsregnskab 2020

Referat Generalforsamling 15. juni 2021

Se tidligere aftaler, årsregnskaber mm. i vores arkiv.