Wider Music

Projektet Wider Music har til formål at udbrede de smallere genrekoncerter til et yngre publikum. Hver sæson udvælger Fermaten nøje en række genrekoncerter, hvor klasser fra Herning Gymnasium gratis kan deltage som en del af deres undervisning.

Musikken kan være udgangspunkt for meget læring, og rammerne, som Wider Music sætter, er med til at sikre en sjov og ny måde at lære på.

Projektet henvender sig primært til lærere og elever i musikundervisningen, men tilbuddet kan også benyttes i andre fag, hvis dette findes relevant. Det kan også være en dansklærer, tager sine elever med til koncert, efter de har analyseret artistens tekster. Det kan også være psykologilæreren, der tager sine elever med for at observere og analysere artisternes bånd til publikum.

Som regionalt spillested har Fermaten en unik og ambitiøs målsætning om at udbrede de smallere genrer, og her er det vigtigt, at især de unge inddrages. Vi håber, at vi med Wider Music kan være med til at slå et slag og plante et frø for de smalle genrer hos den yngre generation.

Vi har gennem tiden haft gymnasieklasser inde til koncerter med blandt andet:

  • Basco
  • Big Daddy Wilson
  • Cecilie Strange Quartet
  • Floating Sofa Quartet
  • Kajsa Vala
  • Kh Marie
  • Nacion Ekeko
  • Southern Avenue
  • Svaneborg Kardyb
  • Vestbo Trio
Billeder: Flemming Scully & Katrine Haugaard